Wycieczka do Tarnowskich Gór i Radzionkowa

Termin: 21.06.2022

7.00 wyjazd z Opola. Zbiórka przy Solarisie od strony kina Helios – 5 minut wcześniej. Przejazd do Tarnowskich Gór.

9.40 zwiedzanie wyjątkowej w skali świata kopalni, w której uruchomiono pierwszą na Górnym Śląsku maszynę parową. Ciągnący się na gł 40 m labirynt korytarzy to pozostałość po dawnej kopalni kruszców srebra, ołowiu i cynku Fryderyk. Surowe warunki panujące w podziemiach, charakteryzujące się niską temperaturą i dużą wilgotnością powietrza, pozwalają poczuć klimat dawnej górniczej pracy. Szlak o długości 1740 m przypomina kształtem trójkąt i łączy ze sobą trzy dawne szyby górnicze: „Anioł”, „Żmija” i „Szczęść Boże”. W czasie wędrówki turyści oglądają wykute w skale przodki górnicze, chodniki transportowe o różnej wysokości i potężne komory powstałe na przełomie XVIII i XIX w. Jedną z największych atrakcji jest przepływ łodziami na trasie o długości 270 m. Kursują one między dwoma przystaniami zlokalizowanymi przy szybach Szczęść Boże i Żmija. Kopalnia to nie tylko dawne miejsce pracy tarnogórskich gwarków, to również przyroda, która zagościła w podziemiach na dobre. Eksplorując nasze dziedzictwo odnaleźć można różne gatunku grzybów, porostów, a także zobaczyć niezwykłe zjawiska przyrodnicze, w tym jedyny w Europie lej krasowy znajdujący się w dawnej kopalni.

Po zwiedzaniu przejazd do centrum Tarnowskich Gór. Spacer po mieście i trochę czasu wolnego na mały posiłek ( we własnym zakresie ).

13.45 Przejazd do Radzionkowa, gdzie zwiedzimy Muzeum Chleba, które zostało otwarte w 2000 r. W muzeum zgromadzone zostały stare, zabytkowe narzędzia pracy piekarzy i cukierników. Można się tu zapoznać z historią i tradycjami związanymi z wypiekiem i historią chleba oraz z technikami, maszynami i urządzeniami do jego produkcji. Zbiory obejmują  kilka tysięcy eksponatów w postaci maszyn i urządzeń, pocztówek, zdjęć, obrazów, grafik, publikacji czy książek. Zgromadzono tu również sporo eksponatów (ciekawostek) związanych z dawnym życiem codziennym oraz zrekonstruowano klasę szkolną ze starymi ławkami, tabliczkami, rysikami, elementarzami, tornistrami, czy mundurkami itp. W programie zwiedzania zorganizowanego jest projekcja filmu pt.”Chleb”, przygotowanie i własnoręczny wypiek bułeczek, prelekcja o historii, kulturze i tradycjach związanych z chlebem oraz lekcja w dawnej klasie szkolnej.

Około 16.30 wyjazd do Opola.

Kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

Cena: 80 zł + opłaty dodatkowe 80 zł

W cenie:

  • przejazd autokarem,
  • opieka pilota,
  • ubezpieczenie NNW ( 20000 zł ).

Dodatkowo: zwiedzanie z przewodnikiem Zabytkowej Kopalni Srebra oraz zwiedzanie i udział w warsztatach w Muzeum Chleba w Radzionkowie, spacer z przewodnikiem po Tarnowskich Górach.

Wszystkie wpłaty na wycieczce.

Zgłoszenia telefonicznie i mailowo.